Επενδυτικό Ταμείο Maharlika, το επιχειρηματικό σχέδιο αναζητήθηκε στην ακρόαση της Γερουσίας

10
Επενδυτικό Ταμείο Maharlika, το επιχειρηματικό σχέδιο αναζητήθηκε στην ακρόαση της Γερουσίας

Οι υποστηρικτές του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου Maharlika Investment Fund (MIF) δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει ένα σαφές «επιχειρηματικό σχέδιο».

Στην ακρόαση σχετικά με το προτεινόμενο κρατικό επενδυτικό ταμείο, ο γερουσιαστής Sherwin Gatchalian ρώτησε εάν η Land Bank έχει δει το επιχειρηματικό σχέδιο του MIF, ώστε να είναι ήδη γνωστές οι επενδύσεις ή η κατανομή των κεφαλαίων του έργου.

Η πρόεδρος της LBP Cecilia Borromeo παραδέχτηκε ότι δεν έχουν δει ακόμη το επιχειρηματικό σχέδιο της MIF λόγω έλλειψης ιστορικών πληροφοριών.

Η γερουσιαστής Nancy Binay επέμεινε ότι θα είχαν πειστεί περισσότερο να εγκρίνουν την πρόταση του Maharlika Fund εάν ως νομοθέτες και όσοι την υποστήριζαν γνώριζαν ποιο είναι πραγματικά το επιχειρηματικό σχέδιο του κρατικού ταμείου.

Η Εθνική Ταμίας του Γραφείου Οικονομικών Rosalia de Leon απάντησε ότι η επενδυτική στρατηγική και η στρατηγική διαχείρισης κινδύνου εξακολουθούν να προτείνονται και αποτελούν μέρος της νομοθεσίας.

Επιπλέον, όλα τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΠ θα εγκριθούν από τη ΝΕΔΑ, γι‘ αυτό ήδη υπάρχει εδώ ένας αγωγός έργων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας για τις Τράπεζες, Γερουσιαστής Mark Villar, δήλωσε ότι ζήτησαν από το Υπουργείο Οικονομικών (DOF) μια λίστα με έργα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία για τα «μεγάλα έργα εισιτηρίων» του ταμείου Maharlika.

Schreibe einen Kommentar