Εταίρος υλοποίησης Nordic Healthcare Group — ICHOM

11
Εταίρος υλοποίησης Nordic Healthcare Group — ICHOM

Κάθε μήνα εστιάζουμε σε έναν από τους Εταίρους Εφαρμογής μας. αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους παρόχους στην καθιέρωση των συνόλων ICHOM εντός της καθημερινής κλινικής πρακτικής και το δίκτυό μας προσφέρει υποστήριξη σε θέματα τεχνικής, διαχείρισης αλλαγών, κοστολόγησης και σχεδιασμού πόρων.

Η εστίαση του συνεργάτη αυτού του μήνα είναι στον Όμιλο Nordic Healthcare και είμαστε ενθουσιασμένοι που μαθαίνουμε τη Vesa Komssi, Εκτελεστική Αντιπρόεδρο, Nordic Healthcare Group.


Ε: Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή στο Nordic Healthcare Group και τι κάνετε;

Η Nordic Healthcare Group είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών, πληροφοριών και έρευνας. Υποστηρίζουμε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών παγκοσμίως για τη βελτίωση της ζωής όλων. Με ρίζες στις ανθρωποκεντρικές σκανδιναβικές αξίες μας, παρέχουμε βιώσιμες λύσεις μέσω έρευνας, ανάλυσης δεδομένων, σχεδιασμού, ψηφιοποίησης και υλοποίησης. Από το 2004, οι 250+ επαγγελματίες μας έχουν συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες σε 4000+ έργα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του NHG: https://nordichealthcaregroup.com/


Ε: Ποια είναι η τεχνογνωσία του Nordic Healthcare Group στο να βοηθά τους πελάτες με Φροντίδα Βασισμένη στην Αξία;

Η NHG παρέχει πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται σε αξία. Για να χρησιμοποιήσουμε το VBHC στην πράξη, υποστηρίζουμε τους παρόχους, τους πληρωτές και τη βιομηχανία της βιοεπιστήμης στη συλλογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η προσφορά μας περιλαμβάνει, για παράδειγμα: στρατηγική VBHC, ορισμό μετρήσεων αποτελέσματος, αφοσίωση ασθενών, συλλογή δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων και πίνακες εργαλείων BI και ευέλικτη υλοποίηση. Η NHG είναι εταίρος υλοποίησης για την ICHOM και ως εκ τούτου εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την ICHOM για την υποστήριξη παρόχων και πληρωτών στη συλλογή αποτελεσμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.


Ε: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις – και ευκαιρίες – στην επέκταση του δικτύου παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν μοντέλα VBHC;

Εμείς στο NHG βλέπουμε ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο στη συλλογή όσο και στη χρήση των αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με τη συλλογή αποτελεσμάτων. Τα κλινικά αποτελέσματα είναι γενικά πιο εύκολο να συλλεχθούν από τα αποτελέσματα που αναφέρονται από τους ασθενείς (PROM), αλλά ορισμένα από τα κλινικά μέτρα ενδέχεται επίσης να είναι διάσπαρτα στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (EMR). Η συλλογή PROM θεωρείται πιο δύσκολη καθώς τα ερωτηματολόγια είναι συχνά μακρά και σπάνια ενσωματώνονται στο EMR και τα αποτελέσματα δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά στην εργασία ασθενών. Επίσης, οι ασθενείς μπορεί να έχουν πολλές παράλληλες διαδικασίες θεραπείας σε εξέλιξη, οι οποίες δημιουργούν συγκρούσεις στην απάντηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων PROM. Οι πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν τη χρήση δοκιμών προσαρμοσμένων σε υπολογιστή και τη χρήση πλατφορμών που ενσωματώνονται με το EMR. Η έγκαιρη συμμετοχή των γιατρών και των νοσοκόμων είναι επίσης κρίσιμη εάν θέλετε να πετύχετε τη συλλογή και να την ενσωματώσετε στη διαδικασία θεραπείας. Καθώς η έναρξη του ταξιδιού VBHC μπορεί να είναι μια προκλητική εμπειρία, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με απλές και σαφώς καθορισμένες διαδικασίες. Επιπλέον, δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό, αλλά να μαθαίνουμε από άλλους που έχουν ήδη κάνει το ίδιο ταξίδι. Εκεί, οι εταίροι υλοποίησης του ICHOM όπως το NHG μπορούν να βοηθήσουν πολύ.

Εκτός από τη συλλογή αποτελεσμάτων, βλέπουμε πολλές ευκαιρίες για τον τρόπο χρήσης των συλλεγόμενων αποτελεσμάτων στη συμμετοχή των ασθενών, στην καθημερινή κλινική εργασία, στην ηγεσία και στην έρευνα και ανάπτυξη. Αρκετά συχνά καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη συλλογή δεδομένων, αλλά στη συνέχεια η χρήση των δεδομένων αναμένεται να γίνει από μόνη της. Βλέπουμε ότι τώρα, όταν η συλλογή αποτελεσμάτων γίνεται πιο κοινή, η προσοχή πρέπει να μετατοπιστεί στον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων σε ολόκληρο τον οργανισμό ως μέρος της τακτικής κλινικής πρακτικής και του συστήματος διαχείρισης παρόχων.


Ε: Ποιο μήνυμα έχετε για το διαφορετικό κοινό μας (π.χ. πάροχοι, ρυθμιστικές αρχές, πληρωτές, οργανώσεις ασθενών κ.λπ.) σχετικά με το πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στα αποτελέσματα;

Η εφαρμογή της μέτρησης των αποτελεσμάτων δεν είναι εύκολη και είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν την κάνετε μόνοι σας. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης συνήθως οργανώνονται γύρω από τους πληρωτές, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς. Οι πληρωτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση της εφαρμογής της μέτρησης των αποτελεσμάτων και, συνήθως, έχουν πρόσβαση στο πλήρες κόστος της αλυσίδας φροντίδας. Δεν έχει νόημα κάθε πάροχος υγειονομικής περίθαλψης να επιλέγει το δικό του σύνολο μέτρων αποτελεσμάτων και να δημιουργεί υποδομή για τα αποτελέσματα και τη συλλογή δαπανών. Οι πληρωτές είναι σε καλύτερη θέση για να συντονίζουν τις αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ των παρόχων και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία υποδομής συλλογής και οπτικοποίησης αποτελεσμάτων. Ο κεντρικός συντονισμός πληρωτών και/ή κυβερνητικού επιπέδου είναι ιδιαίτερα απαραίτητος για τον καθορισμό α) ποια μέτρα θα χρησιμοποιηθούν, β) υποδομή συλλογής και οπτικοποίησης αποτελεσμάτων και γ) χρηματοδότηση για την υλοποίηση. Η συμμετοχή των πληρωτών συνήθως οδηγεί σε δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων και, επομένως, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι υψηλότερες.

Εκτός από τους πληρωτές, οι ασθενείς θα μπορούσαν να είναι υποτιμημένος υποστηρικτής της προώθησης της υγειονομικής περίθαλψης με βάση την αξία. Οι ασθενείς έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τους πολιτικούς που με τη σειρά τους μπορούν να απαιτήσουν κεντρικό συντονισμό, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να θέσουν στόχους και να απαιτήσουν τη συλλογή των αποτελεσμάτων. Για αυτό, η θεωρία VBHC πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματικές ιστορίες ασθενών και να συνδυαστεί με τη σχεδιαστική σκέψη. Εμείς στο NHG έχουμε, για παράδειγμα, συνεργαστεί με ομάδες υποστήριξης ασθενών για να προωθήσουμε την προώθηση ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στα αποτελέσματα στη Φινλανδία.


Ε: Μπορείτε να μοιραστείτε παραδείγματα όπου βοηθήσατε πελάτες να υιοθετήσουν με επιτυχία μοντέλα VBHC;

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής του VBHC του NHG προέρχεται από την Εσθονία, όπου υποστηρίξαμε το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Εσθονίας (EHIF) για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου που ορίζονται σε τέσσερα νοσοκομεία. Ο ρόλος του NHG ήταν να υποστηρίξει τη συνολική διαχείριση του έργου και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και του κόστους. Η NHG συνέδεσε τα δεδομένα PROM με κλινικά αποτελέσματα και κόστος πλήρους αλυσίδας φροντίδας για να δημιουργήσει έναν οπτικό πίνακα ελέγχου BI που επέτρεπε την ανάλυση των αποτελεσμάτων και του κόστους και τον εντοπισμό τομέων βελτίωσης. Αυτός ο πίνακας εργαλείων επέτρεψε στη διοίκηση του νοσοκομείου και στους κλινικούς ιατρούς να εντοπίζουν και να μαθαίνουν από τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα και το κόστος συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ νοσοκομείων, ομάδων ασθενών και οδών περίθαλψης. Ο πίνακας εργαλείων υποστηρίζει επίσης την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών βελτίωσης της διαδρομής των ασθενών στα αποτελέσματα και το κόστος, και επομένως επιτρέπει την κλιμάκωση πρωτοβουλιών υψηλότερης αξίας σε όλα τα νοσοκομεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εσθονικού εγκεφαλικού μπορούν να βρεθούν στο ιστολόγιο NHG στον ιστότοπο του ICHOM: https://www.ichom.org/nordic-healthcare-group-blog/


Ε: Τώρα, η ώρα της κρυστάλλινης μπάλας: πώς πιστεύετε ότι θα φαίνεται το κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης της επιχείρησής σας σε δέκα χρόνια από τώρα – και τι ρόλο θα παίξουν τα μοντέλα VBHC σε αυτό;

Σε δέκα χρόνια η NHG θα είναι τοπικά παρούσα σε όλες τις ηπείρους και θα υποστηρίξουμε μετασχηματισμούς της υγειονομικής περίθαλψης με βάση τις αρχές VBHC.

Schreibe einen Kommentar