Πιο εντατική καταστολή της εμπορίας παιδιών, ζήτησε η Γερουσία

9

Ο γερουσιαστής Sherwin Gachalian ζήτησε και πάλι εντατικότερη καταστολή ή καταδίωξη όλων των μορφών εμπορίας παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών (OSAEC).

Ο Γκάτσαλιαν υποστήριξε ότι η καταστολή των εμπόρων παιδιών σημαίνει την αποτελεσματική εφαρμογή νόμων όπως ο νόμος περί διευρυμένης κατά της εμπορίας ανθρώπων του 2022 (Νόμος της Δημοκρατίας αριθ. 11862) και ο νόμος κατά της σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης παιδιών (OSAEC) (Δημοκρατία). Νο. 11930).

Ο Γκάτσαλιαν υποστήριξε ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι οι νόμοι εφαρμόζονται αυστηρά για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των νέων από διάφορες μορφές εμπορίας.

Είπε ότι είναι επίσης καθήκον των κυβερνητικών αξιωματούχων να βοηθήσουν τα θύματα να αναρρώσουν και να έχουν ελπίδα στη ζωή μέσω του νόμου.

Με βάση μια μελέτη „Disrupting Harm in the Philippines“, το 20% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 12 έως 17 ετών είναι θύματα σοβαρής διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης το 2021.

Σε άλλη μελέτη της «Έκθεσης Trafficking in Persons» από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι Φιλιππίνες παραμένουν στο Tier 1 Status, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα έχει επιτύχει τα ελάχιστα πρότυπα για τη μόνιμη εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων στη χώρα.

Ωστόσο, η έκθεση ανέφερε την ανάγκη να αυξηθεί το προσωπικό και η εκπαίδευση στον χειρισμό ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων καθώς και να αυξηθεί η υποστήριξη για προγράμματα που θα φροντίζουν την ευημερία των θυμάτων διαφόρων τύπων εμπορίας ανθρώπων.

Schreibe einen Kommentar