Ποιες λειτουργίες Βάσης πρέπει να περιλαμβάνει η πλατφόρμα καθοδήγησης; – JC Best School International

17
Ποιες λειτουργίες Βάσης πρέπει να περιλαμβάνει η πλατφόρμα καθοδήγησης;  – JC Best School International
9 χαρακτηριστικά μέντορα που πρέπει να αναζητήσετε και γιατί έχουν σημασία

Τα τελευταία χρόνια, η οργανωτική καθοδήγηση έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ακολουθώντας πολλές άλλες διαδικασίες. Είναι καλό αυτό; Ναι φυσικά! Η διαδικτυακή καθοδήγηση εγκυμονεί τον κίνδυνο αυτοματοποίησης μιας διαδικασίας που δεν θα έπρεπε να αυτοματοποιηθεί, δεδομένου ότι είναι μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης; Ένα απλό «όχι» είναι η απάντηση.

Όταν γίνεται σωστά, η διαδικτυακή καθοδήγηση διευκολύνει τις επιχειρήσεις να βοηθήσουν το προσωπικό στη διαμόρφωση σχέσεων, να διευκολύνει τη συνεργασία εντός αυτών των σχέσεων, να παρακολουθεί την πρόοδο και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αυτών των αλληλεπιδράσεων. Εξακολουθώντας να είναι μια προσωπική δραστηριότητα, η καθοδήγηση επικεντρώνεται στις μοναδικές μαθησιακές απαιτήσεις των ατόμων που συμμετέχουν. Η τεχνολογία είναι μόνο ένα εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες να κλιμακώσουν την πρακτική καθοδήγησης, αυξάνοντας τον αντίκτυπο και την απόδοση της επένδυσης τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τον οργανισμό.

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές όταν χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα λογισμικού για καθοδήγηση, όπως και κάθε άλλη τεχνολογία. Αυτό προκαλεί το ερώτημα: Τι συνιστά τα βασικά στοιχεία μιας πλατφόρμας καθοδήγησης; Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα!

Πέντε στοιχεία που πρέπει να αποτελούν μια πλατφόρμα καθοδήγησης!

1. Προφίλ Συμμετεχόντων: Μην παραβλέπετε το „Βασικό“ Προφίλ

Οι καθοδηγούμενοι και οι μέντορες πρέπει να έχουν προφίλ χρηστών στο πλατφόρμα καθοδήγησης που περιλαμβάνουν βασικά δημογραφικά δεδομένα, όπως τον τίτλο εργασίας, το τμήμα, την τοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας και το ιστορικό εργασίας τους. Αυτές οι πληροφορίες προφίλ θα πρέπει να συλλέγονται εκ των προτέρων για να είναι χρήσιμες σε άλλα στάδια της διαδικασίας καθοδήγησης. Τα στάδια περιλαμβάνουν:

  • Εύρεση και αντιστοίχιση μεντόρων και καθοδηγούμενων.
  • Κατανόηση του παρελθόντος άλλων συνεργατών.
  • Επιτρέποντας στους διαχειριστές να φιλτράρουν τις αναφορές γρήγορα για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις σε διάφορα τμήματα του οργανισμού.

Επειδή οι χρήστες συχνά θέλουν να «συνεχίσουν τη δουλειά» της χρήσης του συστήματος λογισμικού, η δημιουργία προφίλ θεωρείται συχνά ως μια «βαρετή» ανάγκη αυτών των συστημάτων. Παρακαλούνται να δώσουν απλά δημογραφικά στοιχεία για τον εαυτό τους που έχει ήδη ο οργανισμός. Οι πλατφόρμες καθοδήγησης θα πρέπει να συνδέονται με συστήματα εγγραφής, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να μετακινηθούν από το κύριο αρχείο στο σύστημα καθοδήγησης, αποτρέποντας τους χρήστες από το να παρακάμψουν τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ. Επιτρέπει την εκ των προτέρων συμπλήρωση πεδίων με τα απαραίτητα δεδομένα για τους χρήστες. Η προσοχή των χρηστών μπορεί στη συνέχεια να μετακινηθεί για να επιλέξουν τις ικανότητες και τα ταλέντα στα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν άλλους ή επιθυμούν να αναπτύξουν, κάτι που είναι κρίσιμο για τη διαδικασία αντιστοίχισης.

2. Παράμετροι Προγράμματος: Μοναδικότητα της πλατφόρμας καθοδήγησης

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλατφόρμες καθοδήγησης για να καλύψει τις αναπτυξιακές απαιτήσεις του προσωπικού τους σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα από ένα αναπτυξιακά προγράμματα (όπως ανάπτυξη ηγεσίας, ενσωμάτωση ή ανάπτυξη υψηλών δυνατοτήτων) θα ενσωματώσουν τελικά την καθοδήγηση στη δομή του. Κάθε πρόγραμμα είναι πιθανό να έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Σε βάση πρόγραμμα προς πρόγραμμα, ένας ικανός πάροχος καθοδήγησης θα επιτρέψει την ευελιξία.

Πράγματα που οι οργανισμοί θα πρέπει να μπορούν να διαμορφώσουν ως πλατφόρμα καθοδήγησης

  • Περιορισμοί κοινού
  • Τύποι Σχέσεων
  • Ταίριασμα
  • Επικοινωνία/Ανακοινώσεις
  • Περιεχόμενο

3. Matching Capabilities: The Magic Behind the Scenes

Ένας οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει διάφορες διαδικασίες αντιστοίχισης με βάση τις ανάγκες προγραμματισμού χρησιμοποιώντας μια καλά οργανωμένη πλατφόρμα καθοδήγησης. Η αντιστοίχιση αυτοκατευθυνόμενης, διαχειριστής και διευκολυντής πρέπει να είναι μεταξύ αυτών. Αυτοί οι αγώνες δεν γίνονται βάσει εικασιών. Μια πλατφόρμα καθοδήγησης πρέπει να έχει έναν ισχυρό αλγόριθμο αντιστοίχισης που μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα προφίλ χρήστη και να κάνει προτάσεις σε όσους κάνουν αντιστοιχίσεις. Οι αγώνες πρέπει να είναι πολύτιμοι για μια επιχείρηση.

4. Εργαλεία συνεργασίας: Η καθοδήγηση είναι κάτι περισσότερο από το ταίριασμα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποστηρίζονται από το σύστημα μετά την αντιστοίχιση, είτε σε έναν προς έναν είτε σε ομαδικές συνεργασίες. Εξαιτίας αυτού, μια πλατφόρμα καθοδήγησης πρέπει να έχει δυνατότητες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συνεργάζονται. Οι καθοδηγούμενοι και οι μέντορες θα πρέπει να μπορούν να στέλνουν μηνύματα, να κάνουν ερωτήσεις και να απαντούν, να μοιράζονται έγγραφα και συνδέσμους, να σχεδιάζουν εκδηλώσεις και να προτείνουν ή να αναθέτουν μαθησιακές εργασίες για την υποστήριξη των αναπτυξιακών διαλόγων. Όλα αυτά θα πρέπει να καταγράφονται σε ένα προσβάσιμο ιστορικό, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εξετάσουν την ομαδική τους εργασία στο μέλλον και να αναπτύξουν έναν πόρο συνεχούς μάθησης.

5. Παρακολούθηση και αναφορές: Αυτό που μετριέται γίνεται

Η λογοδοσία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα ενός μέντορα. Η παρακολούθηση της προόδου στις σχέσεις καθοδήγησης μπορεί να είναι πιο δύσκολη επειδή ο διαχειριστής του προγράμματος συνήθως δεν έχει άμεση πρόσβαση στη συνεργασία, παρόλο που η λογοδοσία σε ορισμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις είναι απλή στη μέτρηση (π.χ. παρακολούθηση τάξης και βαθμολογίες εξετάσεων).

Επομένως, οι πλατφόρμες καθοδήγησης θα πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένα εργαλεία που επιτρέπουν στους διαχειριστές να παρακολουθούν την πρόοδο σε όλη τη σχέση και να την αξιολογούν στο τέλος της. Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον βαθμό λογοδοσίας και τις σχετικές μετρήσεις που είναι απαραίτητες (και ενδεχομένως μοναδικές) για καθένα από αυτά τα προγράμματα και στη συνέχεια να μπορούν να συλλέγουν και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συνάδουν με αυτές τις συγκεκριμένες μετρήσεις.

Εν τέλει,

Μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό όταν σκέφτεστε τα κρίσιμα στοιχεία μιας πλατφόρμας καθοδήγησης. Οποιοδήποτε λογισμικό πρέπει να υπάρχει για να διευκολύνει τη ζωή των χρηστών. Επειδή υπάρχει ζήτηση για λογισμικό καθοδήγησης στην αγορά, οι ώριμοι προμηθευτές έχουν καταλάβει πώς να λαμβάνουν υπόψη κάθε ζωτικό στοιχείο, διευκολύνοντας τη ζωή για τους συμμετέχοντες και τους διαχειριστές.

Για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας προοπτικές, το AskMe σας δίνει πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο εμπειρογνωμόνων παγκόσμιας κλάσης. Αποκτήστε πρόσβαση στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων παγκόσμιας κλάσης για να λάβετε κορυφαία διαδραστική βοήθεια στα χέρια σας!

Schreibe einen Kommentar