Σημείο εταίρου υλοποίησης Β — ICHOM

2
Σημείο εταίρου υλοποίησης Β — ICHOM

Κάθε μήνα εστιάζουμε σε έναν από τους Εταίρους Εφαρμογής μας. αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους παρόχους στην καθιέρωση των συνόλων ICHOM εντός της καθημερινής κλινικής πρακτικής και το δίκτυό μας προσφέρει υποστήριξη σε θέματα τεχνικής, διαχείρισης αλλαγών, κοστολόγησης και σχεδιασμού πόρων.

Αυτόν τον μήνα ακούμε από την Sicely Donaldson, Εκτελεστική Αντιπρόεδρο του Point B, σχετικά με τη σημασία της εμπιστοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη, τις τάσεις που πιστεύουν ότι θα διαμορφώσουν την εξέλιξη του κλάδου τα επόμενα δέκα χρόνια και πώς τα αποτελέσματα των ασθενών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της βιώσιμης μοντέλα φροντίδας.


Ε: Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή στο Σημείο Β και τι κάνετε;

Η Point B είναι μια κορυφαία εταιρεία συμβούλων με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία αναγνωρίζεται από τη Modern Healthcare ως μία από τις είκοσι κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλών υγείας με έδρα τις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Ο πρώτος μας πελάτης πριν από είκοσι πέντε χρόνια ήταν ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που εξακολουθεί να είναι πελάτης σήμερα. Σήμερα, συνεργαζόμαστε με παρόχους, πληρωτές και πελάτες βιοεπιστημών παγκοσμίως.

Η εμπειρία δεκαετιών του Point B σε συνεργασία με οργανισμούς για την προώθηση της υγείας σε ολόκληρο τον κλάδο μάς επιτρέπει να φέρουμε νέες προοπτικές που επιταχύνουν τις αποστολές των πελατών μας να βελτιώσουν τα αποτελέσματα, να προσφέρουν περισσότερη αξία και να δημιουργήσουν έναν πιο υγιή κόσμο.


Ε: Ποια είναι η τεχνογνωσία του Σημείου Β στο να βοηθά τους πελάτες με Φροντίδα βάσει αξίας;

Στον μετασχηματισμό της φροντίδας που βασίζεται στην αξία, η τεχνογνωσία μας είναι η επιχειρησιακή στρατηγική και η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισής μας στα δεδομένα και τις αναλύσεις, τη λειτουργική αριστεία και τη διαχείριση αλλαγών. Η ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας διευκολύνει την ευθυγράμμιση του οργανισμού και των ενδιαφερομένων και επιταχύνει την επίτευξη των στόχων φροντίδας που βασίζονται στο αποτέλεσμα.


Ε: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις – και ευκαιρίες – στην επέκταση του δικτύου παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν μοντέλα VBHC;

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ είναι απίστευτα σπασμένο. Τα λανθασμένα κίνητρα, η γραφειοκρατία και η έλλειψη πραγματικής διαλειτουργικότητας είναι όλα τεράστια εμπόδια στη μετασχηματιστική και ταχεία αλλαγή.

Ανεξάρτητα από το τμήμα του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο ζείτε, γνωρίζουμε ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και η εμπειρία του ασθενούς είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία. Εκεί βλέπουμε τόσο μεγάλη αξία στο VBC, ιδιαίτερα στα σετ παραγγελιών με επίκεντρο τον ασθενή από το ICHOM.


Ε: Ποιο μήνυμα έχετε για το διαφορετικό κοινό μας (π.χ. πάροχοι, ρυθμιστικές αρχές, πληρωτές, οργανώσεις ασθενών κ.λπ.) σχετικά με το πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στα αποτελέσματα;

Ενθαρρύνουμε τους παρόχους, τις ρυθμιστικές αρχές, τους πληρωτές και τις οργανώσεις ασθενών να κρατούν τον ασθενή στο επίκεντρο όλων όσων κάνουν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται από τους ασθενείς. Προβλέπουμε, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιλογή των καταναλωτών να γίνει ακόμα μεγαλύτερος μοχλός επιτυχίας για τους παίκτες σε όλους τους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης. Οι οργανισμοί που μπορούν να συνδέσουν τις υπηρεσίες τους με επιτυχημένα αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών θα είναι ηγέτες της αγοράς.


Ε: Μπορείτε να μοιραστείτε παραδείγματα όπου βοηθήσατε πελάτες να υιοθετήσουν με επιτυχία μοντέλα VBHC;

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Για να βοηθήσουμε έναν μεγάλο πελάτη του προγράμματος υγείας να επιτύχει τους στόχους φροντίδας βάσει αξίας για την ευθυγράμμιση των πληρωμών με ποιοτικά αποτελέσματα υγείας, εφαρμόσαμε μια νέα πλατφόρμα, επίπεδο δεδομένων και λειτουργικές διαδικασίες για αρκετές από τις αγορές και τα προγράμματά τους.
Βοηθήσαμε μια ACO να σχηματίσει μια οντότητα βασισμένη στον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της δομής διακυβέρνησης και προγράμματος, για να συνάψει συμβάσεις βάσει κινδύνου με εργοδότες, πληρωτές και την κυβέρνηση.

Βοηθήσαμε έναν πάροχο υγείας της κοινότητας να αναδιοργανώσει το μοντέλο κλινικού προγραμματισμού του με πρωτοβάθμια περίθαλψη, παιδιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, συμπεριφορική υγεία και κοινοτικές συνεργασίες. Τους βοηθήσαμε επίσης να σχεδιάσουν μια πανεπιστημιούπολη για διευρυμένη χωρητικότητα.

Βοηθήσαμε μια κοινοπραξία 25 οντοτήτων να πιλοτάρει και να δοκιμάσει ένα μοντέλο περίθαλψης και αποζημίωσης βάσει αξίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων δεδομένων και διακυβέρνησης. Ο πιλότος έδωσε αποτελέσματα βασισμένα σε στοιχεία και ενθάρρυνε τις εταιρείες-μέλη να κλιμακώσουν τη λύση.

Έχουμε ηγηθεί των προσπαθειών σε πολλούς πελάτες για τη δημιουργία στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων για στρατηγικές επέκτασης περιπατητικής περίθαλψης και διαχειριστήκαμε την επιτυχημένη εφαρμογή για το άνοιγμα νέων περιπατητών τοποθεσιών.

Βοηθήσαμε έναν μεγάλο πελάτη του προγράμματος υγείας να ευθυγραμμίσει τις πληρωμές με ποιοτικά αποτελέσματα υγείας, εφαρμόζοντας μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα με νέα αρχιτεκτονική δεδομένων και λειτουργικές διαδικασίες τελικού χρήστη σε διάφορες αγορές και προγράμματα παροχών.


Ε: Ένα από τα θέματα του φετινού Συνεδρίου είναι η «Εμπιστοσύνη». Έχετε πει ότι φιλοδοξείτε να γίνετε «ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης στον κλάδο», αλλά πώς μπορούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών – και των ευρύτερων ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι πληρωτές ή οι κυβερνήσεις;

Με ασθενείς: Να είστε πραγματικά ασθενοκεντρικοί. Συμμετοχή των ασθενών σε όλες τις αποφάσεις. Λάβετε όλες τις αποφάσεις με βάση την αξία που προσφέρει στα αποτελέσματα, την εμπειρία και την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς.

Με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: Υπερασπιστείτε τον καταναλωτή και τον ασθενή σε ό,τι κάνετε. Να είστε διαφανείς με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με δεδομένα και πληροφορίες – από το κόστος έως τα ποιοτικά αποτελέσματα – εκτός από τα προστατευμένα δεδομένα, η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι ανοιχτό βιβλίο.


Ε: Τώρα, η ώρα της κρυστάλλινης μπάλας: πώς πιστεύετε ότι θα φαίνεται το κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης της επιχείρησής σας σε δέκα χρόνια από τώρα – και τι ρόλο θα παίξουν τα μοντέλα VBHC σε αυτό;

Ο COVID επιτάχυνε αρκετά μετασχηματιστικά στοιχεία στην υγειονομική περίθαλψη και τα μετακίνησε από πιλοτικά σε ευρεία εφαρμογή. Μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, θα μεταμορφώσουν τον τρόπο παροχής της φροντίδας. Και συγκεκριμένα:

  1. Υγειονομική περίθαλψη με γνώμονα τους καταναλωτές – Οι καταναλωτές λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, όπου οι ασθενείς τη λαμβάνουν παθητικά. Η εστίαση στους καταναλωτές στη θέση του οδηγού θα συνεχίσει να επιταχύνει και να ωθήσει τη βιομηχανία από τη λήψη αποφάσεων για τους ασθενείς να τους συναντήσει όταν και όπου θέλουν φροντίδα.
  2. Φροντίδα παντός καναλιού – Η ψηφιακή υγεία έγινε αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι καταναλωτές απαιτούν να συνεχίσει να βελτιώνεται για να επεκτείνει την πρόσβαση στην υγεία. Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω του επιθυμητού καναλιού – είτε στο σπίτι τους, είτε ψηφιακά, τοπικό φαρμακείο ή παραδοσιακός ιστότοπος φροντίδας – θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να οδηγεί την αναγκαιότητα της διαλειτουργικότητας, των ολοκληρωμένων αρχείων υγείας και της ολιστικής υγείας των καταναλωτών.
  3. Οι πληρωτές, οι πάροχοι και οι βιοεπιστήμες συνεχίζουν να ενσωματώνονται και να ευθυγραμμίζονται με έναν κύριο πελάτη, τον ασθενή, τον καταναλωτή. Εξυπηρετώντας παραδοσιακά πολλούς πελάτες, αυτοί οι κλάδοι αρχίζουν να καταρρέουν λόγω της κοινής εστίασης στην υγεία των καταναλωτών. Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία για την παραδοσιακά κατακερματισμένη υγειονομική περίθαλψη να μεταμορφωθεί και για τους νεοεισερχόμενους να διαταράξουν.

Η υγειονομική περίθαλψη που βασίζεται στην αξία είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει τον μετασχηματισμό. Η μετάβαση από τη διαχείριση των συμπτωμάτων και την αμοιβή για υπηρεσία σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές – να επιτύχουν και να διατηρήσουν την υγεία – απαιτεί μια στροφή στη φροντίδα που βασίζεται στην αξία.

Schreibe einen Kommentar